DISCLAIMER

Niet aansprakelijk
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Prinsenland Montage is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Prinsenland Montage of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Prinsenland Montage.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Prinsenland Montage
De Linie 3m
2905 AX Capelle a/d IJssel

Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Prinsenland Montage geen controle heeft.
Prinsenland Montage draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.
 
 
  UW ZEKERHEDEN

Eén aanspreekpunt
U heeft één aanspreekpunt en het bedrijf blinkt uit in netheid, nauwkeurigheid en geordend werken.
Service
Prinsenland Montage levert een totaalproduct en daarbij hebben wij service en klantgerichtheid hoog in het vaandel staan.
Vakwerk
Wij maken altijd heldere afspraken vooraf, over de prijs en het product. Daarbij leveren wij degelijk vakwerk tegen een scherpe prijs.
Wij denken mee
Wij denken met u mee, zoeken naar de juiste oplossing en bieden voor alle voorkomende klussen de helpende hand.

 
| Disclaimer | Privacy Statement